Comisii de specialitate în cadrul Consiliului local al Comunei Țuțora

 1. Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement :
 • TOFAN GHEORGHE – președinte ;
 • MICU VASILE SORIN – secretar ;
 • EPURE IONUȚ- membru.

 

  2. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială,  buget,finanțe,administrarea domeniului public și privat al  comunei, servicii și comerț, gospodărie comunală și protecția  mediului :

 • PĂUN TOADER – președinte;
 • BOGDAN CRISTIAN – secretar;
 • ENEA VALERICĂ – membru ;
 • MIHĂILĂ DORU – membru ;
 • NECHITA MIHAI – membru .

  3. Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea  ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, precum și de  urbanism și amenajarea teritoriului :

 • NEAMȚU SORIN- președinte ,
 • BOGDAN PETRIȘOR – secretar;
 • AȘTEFĂNOAIEI MIHAI – membru.